Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Protezy kończyn dolnych i górnych: czym są, rodzaje, zakup

Amputacja w rejonie kończyn dolnych i górnych to duże wyzwanie dla osób, które musiały poddać się takiej operacji. Aby prowadzenie życia po tak poważnej ingerencji chirurgicznej stało się łatwiejsze, stosuje się protezy kończyn górnych i dolnych. Artykuł został napisany przy współpracy z zakładem wykonującym protezy kończy – www.relax-med.pl/protezy-konczyn-dolnych-relax-med/.

Czym jest proteza kończyn?

Protezą nazywa się sztuczne uzupełnienie brakującej części ciała albo narządu. Dziedzina, która zajmuje się przygotowywaniem protez, to protetyka. Obecnie jest ona zaliczana do różnych działów medycyny – głównym z nich jest ortopedia.

Nowoczesna proteza kończyn może w dużym stopniu zastąpić utraconą część ciała, na przykład rękę, nogę, stopę. Szeroka gama typów protez oraz ich indywidualne dopasowanie pozwalają na uzyskanie większego komfortu i samodzielności, aby amputacja kończyny nie powodowała znacznego obniżenia jakości życia.

Rodzaje protez górnych i dolnych kończyn

Protezy kończyn można podzielić na różne kategorie w zależności od ich umiejscowienia, a także funkcjonalności.

Podział protez:
protezy kosmetyczne, estetyczne – ich głównym celem jest estetyka, aby imitowały one wygląd części ciała, którą zastępują, cechują się ograniczoną ruchliwością;
protezy mechaniczne – są łączone z mięśniami, co umożliwia uzyskanie większej kontroli nad ruchomością protezy;
protezy mioelektryczne – podłączane do mięśni, zasilane zewnętrznie za pomocą akumulatorów, wykorzystują silniki, dlatego nie wymagają tak wiele siły jak protezy mechaniczne, ich głównym minusem jest wysoki koszt.

Gdzie można zamówić protezę kończyny?

Aby proteza kończyn mogła zapewnić optymalne dopasowanie, musi być wykonana na zamówienie. Realizacją protez zajmują się zakłady ortopedyczne. Wybór dobrego zakładu pozwala na otrzymanie protezy wyróżniającej się najwyższą jakością, aby mogła ona zapewnić maksymalną efektywność działania w zróżnicowanych sytuacjach.

Ceny protez zależne są od ich typu, w tym od zastosowanych technologii, materiałów. Najdroższe protezy mioelektryczne kosztują nawet po kilkadziesiąt tysięcy złotych. Protezę można zamówić również z dofinansowaniem przez NFZ, PFRON, MOPS lub PCPR. Dzięki takiemu wsparciu koszt protezy może być niższy.

Leave a Comment