Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Co to jest POCHP? Poznaj podstawowe fakty na temat tej choroby

POChP, czyli Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc, to jedna z najczęstszych przyczyn umieralności. Choruje na nią około 380 milionów ludzi, z czego tylko w Polsce około 2 milionów. Wiele osób znajdujących się w grupie ryzyka POChP nie ma nawet podstawowej wiedzy na temat tej choroby, nie potrafiąc rozpoznać jej pierwszych objawów, co opóźnia diagnostykę. W naszym artykule wyjaśniamy, co to jest POChP i kiedy należy zgłosić się do lekarza.

Czym jest Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc?

Mamy tutaj do czynienia z chorobą układu oddechowego, która prowadzi do ograniczenia przepływu powietrza w drogach oddechowych i pęcherzykach płucnych. Bezpośrednim skutkiem choroby jest niedotlenienie, a tym samym pogorszenie ogólnej kondycji organizmu.

To warto wiedzieć:

POChP jest nie tylko częstą przyczyną umieralności, ale również inwalidztwa.

Obecnie Przewlekłą Obturacyjną Chorobę Płuc uznaje się za chorobę ogólnoustrojową, która negatywnie wpływa na funkcjonowanie całego organizmu, m.in. układu sercowo-naczyniowego. Może również współwystępować z szeregiem innych chorób, by wymienić tylko osteoporozę, cukrzycę, raka płuca, nadciśnienie tętnicze, chorobę niedokrwienną serca, chorobę tętnic obwodowych, zaburzenia rytmu serca, zespół metaboliczny, rozstrzenie oskrzeli czy refluks żołądkowo-przełykowy.

Więcej informacji na temat Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc znajdziesz na stronie internetowej https://oddychajmy.pl/video/pochp-co-to-za-choroba/.

Czynniki ryzyka POChP

POChP to choroba wywołana stanem zapalnym w układzie oddechowym, co jest konsekwencją długotrwałej ekspozycji na szkodliwe czynniki środowiskowe, w tym pyły i gazy oraz przede wszystkim dym tytoniowy.

To palacze wyrobów tytoniowych pozostają główną grupą ryzyka zachorowania na POChP – dotyczy to również osób, które zerwały z nałogiem lub przez lata były narażone na bierne wdychanie dymu tytoniowego.

POChP coraz częściej diagnozuje się jednak u osób, które nie palą i nigdy nie paliły, natomiast mieszkają w regionie charakteryzującym się bardzo niską jakością powietrza. Smog stał się jednym z głównych czynników ryzyka tej choroby.

Warto również wspomnieć o osobach, które są narażone na długotrwałe wdychanie pyłów, gazów i oparów chemicznych z racji wykonywanej pracy zawodowej. Można tutaj wymienić m.in. górników, hutników, metalurgów, rolników, sprzątaczki, fryzjerki, kosmetyczki, pracowników budowlanych, pracowników zakładów chemicznych czy operatorów maszyn budowlanych.

Każda osoba po 40. roku życia, która znajduje się w jednej z wyżej opisanych grup ryzyka, powinna zwracać baczną uwagę na niepokojące objawy mogące świadczyć o rozwijającej się chorobie układu oddechowego. Omawiamy je w dalszej części artykułu.

Najczęstsze objawy POChP

Głównym problemem zdrowotnym w kontekście POChP jest późne diagnozowanie choroby. Wynika to z faktu, iż Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc może się przez długi czas rozwijać bezobjawowo lub dawać tylko skąpe i nieswoiste objawy.

Tym, co na pewno powinno zaniepokoić osoby z wymienionych wcześniej grup ryzyka POChP, jest:

  • Przewlekły kaszel – mamy na myśli kaszel utrzymujący się przez długi czas, niemający charakteru napadowego, o nieustalonej przyczynie, nasilający się pod wpływem czynników drażniących, jak dym papierosowy czy kurz.
  • Duszność– w początkowej fazie POChP duszność może pojawiać się w trakcie i bezpośrednio po wysiłku fizycznym, jednak wraz z rozwojem choroby problemy ze złapaniem tchu mogą występować również podczas odpoczynku czy nawet snu.
  • Odkrztuszanie plwociny– czyli gęstej wydzieliny z płuc, czasami o ropnym charakterze, która może zawierać ślady krwi – wówczas należy jak najszybciej zgłosić się do lekarza.
  • Obniżona tolerancja wysiłku– ten objaw mogą zaobserwować u siebie osoby aktywne, wykonujące pracę fizyczną, które zaczynają zauważać wyraźne pogorszenie kondycji, wolniejsze regenerowanie się czy awersję do uprawiania sportu.

Co robić w przypadku podejrzenia POChP?

Gdy wiesz już, co to jest POChP, znasz objawy tej choroby i czynniki ryzyka, to możesz wcześnie zareagować na wszelkie niepokojące symptomy. Podejrzewając u siebie tę chorobę w pierwszej kolejności zgłoś się do lekarza POZ, który na podstawie badania osłuchowego i zebranego wywiadu zdecyduje, czy skierować Cię do poradni pulmonologicznej, w której ewentualnie będzie prowadzona dalsza, specjalistyczna diagnostyka.

Leczenie POChP

POChP powoduje nieodwracalne zmiany w drogach oddechowych, dlatego tej choroby nie można wyleczyć. Istnieją natomiast nowoczesne metody terapii, które mają na celu złagodzenie objawów Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc i tym samym danie chorej osobie szansy na zachowanie życiowej samodzielności oraz relatywnie dobrego komfortu codziennego funkcjonowania.

Leave a Comment